Pe durata unui an calendaristic activitatea paraşutistilor începe cu înscrierea(toate categoriile) în ianuarie - februarie, cursurile teoretice şi pregatirea fizică în februraie - aprilie, susţinerea examenului de admitere la zbor în aprilie şi etapa sau etapele de zbor în funcţie de planificarea avionului. Atât cursurile teoretice cât şi salturile cu paraşuta sunt gratuite, achitându-se doar taxa de înscriere. Pentru noii veniţi care doresc să trăiească senzaţile saltului cu paraşuta condiţiile pe care trebuie să le îndeplineasca sunt: încadrarea în limita de vârsta 16-19 ani, apţi medical şi absolvirea examenului de admitere la zbor.

Cunoştinţele teoretice ale paraşutiştilor cuprind noţiuni despre:
- legislaţie aeronautică;
- performanţe şi limite umane;
- cunoaşterea paraşutelor şi echipamentului anexă;
- cunoaşterea aeronavelor AN-2 şi PZL-104;
- meteorologie aeronautică;
- aerodinamica paraşutei;
- proceduri operaţionale - cazuri speciale, în funcţie de categoria de pregătire începători, antrenament şi performanţă.